Πληροφορία

Διεύθυνση
Newport
Χώρα
England

Έδρα

Όνομα:
St George's Park 
Διεύθυνση:
St George's Way 
Πόλη:
Newport (Isle of Wight) 
Εγκαινιάστηκε:
1888 
Χωρητικότητα:
3200 
Τάπητας:
grass 
St George's Park