Πληροφορία

Διεύθυνση
Portsmouth, Hampshire
Χώρα
England

Έδρα

Όνομα:
The Kendall Stadium 
Διεύθυνση:
Eastern Road 
Ταχυδρομικός κώδικας:
PO3 5LY 
Πόλη:
Portsmouth, Hampshire 
Χωρητικότητα:
1000 
Τάπητας:
grass 
The Kendall Stadium