Πληροφορία

Χώρα
England

Έδρα

Όνομα:
The Frimley Green Recreation Ground 
Πόλη:
Frimley Green, Camberley 
Χωρητικότητα:
2000 
Τάπητας:
grass 
The Frimley Green Recreation Ground