Πληροφορία

Χώρα
England

Έδρα

Όνομα:
Krooner Park 
Διεύθυνση:
Krooner Road 
Πόλη:
Camberley, Surrey 
Χωρητικότητα:
2500 
Τάπητας:
grass 
Krooner Park