Πληροφορία

Διεύθυνση
Hallen, Gloucestershire
Χώρα
England

Έδρα

Όνομα:
The Hallen Centre 
Διεύθυνση:
Moorhouse Lane 
Ταχυδρομικός κώδικας:
BS10 7RU 
Πόλη:
Hallen, Gloucestershire 
Χωρητικότητα:
2000 
Τάπητας:
grass 
The Hallen Centre