Διαβατήριο

Όνομα
Δ
Επώνυμο
Γκάγκας
Εθνικότητα
Ελλάδα
Τόπος γέννησης
Ελλάδα
Dimitrios Gagas