Διαβατήριο

Όνομα
Ross
Επώνυμο
Joyce
Εθνικότητα
England
Τόπος γέννησης
England
Ross Joyce