Διαβατήριο

Όνομα
Charalambos
Επώνυμο
Xenophontos
Εθνικότητα
Cyprus
Τόπος γέννησης
Cyprus
Charalambos Xenophontos