Διαβατήριο

Όνομα
Mohammad Usman
Επώνυμο
Aslam
Εθνικότητα
Norway
Τόπος γέννησης
Norway
Mohammad Usman Aslam