Διαβατήριο

Όνομα
Aviad
Επώνυμο
Shaluach
Εθνικότητα
Israel
Τόπος γέννησης
Israel
Aviad Shaluach