Διαβατήριο

Όνομα
Jordon
Επώνυμο
Stokoe
Εθνικότητα
Scotland
Τόπος γέννησης
Scotland
Jordon Stokoe