Διαβατήριο

Όνομα
John
Επώνυμο
Flynn
Εθνικότητα
England
Τόπος γέννησης
England
John Flynn